PL | RU
Festiwal Josepha Conrada-Korzeniowskiego
Prof. Dr hab. Anna Marta Szczepan-Wojnarska

Nieuchronnie zbliżamy się do rozpoczęcia w Moskwie Festiwalu Josepha Conrada-Korzeniowskiego, którego otwarcie odbędzie się już 25 maja w moskiewskim kinie „Iluzjon”. Festiwal ma na celu przywrócenie pamięci oraz promowanie wiedzy na temat osoby, twórczości i wpływów artysty na historię i kulturę całego świata, w związku z obchodami 160. rocznicy jego urodzin, która jest powodem do świętowania w Polsce i nie tylko, roku 2017 pod patronatem Josepha Conrada-Korzeniowskiego właśnie!

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na prelekcję conradystów z Polski. A zwłaszcza spotkanie z Dr hab., profesor UKSW, literaturoznawcą – Anną Martą Szczepan-Wojnarską, które odbędzie się w niedzielę, 29 maja o godz. 16:00 w kinie „Iluzjon”. Profesor Wojnarska jest członkiem Polskiego Towarzystwa Conradowskiego. W kręgu jej zainteresowań oprócz twórczości Josepha Conrada znajduje się dorobek Jerzego Lieberta, literatura polska XX wieku, relacje między literaturą a religią, antropologia literatury oraz teorie przekładu. Jest autorką książek: Z ogniem będziesz się żenił. Doświadczenie transcendencji w życiu i twórczości Jerzego Lieberta, Universitas, Kraków 2003 i Wybaczyć Bogu. Hiob w literaturze podejmującej tematykę II wojny światowej, Univeristas, Kraków 2008.

Podczas wystąpienia w Moskwie przedstawi publiczności bohaterów prozy Conrada, którzy oscylują w wymiarze dwóch porządków: porządku przyczynowo skutkowego (teleologicznego) i porządku deterministycznego. Za tezą Bertranda Russella, udowodni, że pisarz reprezentuje w swojej prozie tradycję upatrującą źródeł dyscypliny w osobistej, wewnętrznej decyzji, postanowieniu, natomiast gardzi zarówno brakiem dyscypliny, jak i jej narzucaniem z zewnątrz. Jej wystąpieniu towarzyszyć będzie pokaz filmu Lord Jim, reż. Laco Adamika.