PL | RU
Festiwal Josepha Conrada-Korzeniowskiego
Joseph Conrad – wilk morski, podróżnik, pisarz europejski. Człowiek wielu kultur. Urodził się 3 grudnia 1857 roku w Berdyczowie (obszar dzisiejszej Ukrainy) jako Józef Teodor Konrad Korzeniowski, herbu Nałęcz. Był synem polskich patriotów - Apollona Korzeniowskiego i Ewy Bobrowskiej. W roku 1896 poślubił Brytyjkę, Jessie George, z którą miał dwóch synów – Borysa Alfreda i Johna Alexandra. Zmarł 3 sierpnia 1924 roku w Oswalds, w południowo-wschodniej Anglii jako Joseph Conrad – wybitny literat angielski.

Jako czterolatek wraz z rodzicami został zesłany do słynącej z niezdrowego klimatu rosyjskiej Wołogdy. Ponieważ obydwoje rodzice Konrada chorowali, zezwolono im na początku 1863 roku przenieść się do Czernichowa, na północno-wschodniej Ukrainie. Kilka lat później na gruźlicę, umarła matka Konrada. Ojciec, również ciężko chory, został zwolniony z odbywania kary i wyjechał wraz z synem do Lwowa, a następnie obaj przenieśli się do Krakowa, gdzie w roku 1869 Apollo osierocił syna. Opiekunem chłopca został wuj Konrada – Tadeusz Bobrowski. Przyszły pisarz zaciągnął się do francuskiej marynarki, chcąc zdobyć zawód marynarza. Korzeniowski mieszkał w Marsylii, lecz z czasem sytuacja zmusiła go do opuszczenia Francji. Wówczas postanowił udać się do Anglii, gdzie w 1886 roku zdobył tytuł kapitana i obywatelstwo brytyjskie. Mając 36 lat, między innymi z powodów zdrowotnych, zmuszony był porzucić pływanie. Od dłuższego czasu zafascynowany pisaniem, decyduje się na rozpoczęcie kariery literackiej. Jego pierwsza powieść Szaleństwo Almayera ukazuje się w 1895 roku, pod pseudonimem Joseph Conrad. Mimo uznania krytyki, jako emigrant i wędrowiec ma problem z dotarciem do angielskiego czytelnika. Brak wspólnego tła kulturowego i wtórna znajomość języka sprawia, że ciężko mu konkurować z pisarzami brytyjskimi. Pisuje do gazet i czasopism, gdzie premiery ma wiele jego utworów. Lord Jim (1900), Jądro ciemności (1902), Nostromo (1904), Tajny Agent (1907), czy Gra losu (1913), która przyniosła mu sukces i popularność wśród czytelników, to tylko niektóre z powieści składające się na miano „wielkiego pisarza”.

Już pierwsze dzieła konstytuują Conrada jako neoromantyka egzotycznych opowiadań. Akcja utworów Conrada przeważnie odbywa się na morzu, wśród marynarzy, co jest wynikiem jego doświadczeń i obserwacji. Joseph Conrad podejmuje w swojej twórczości ważne zagadnienia moralne, problemy odwagi i honoru czy poświęcenia się dla drugiego człowieka. Jego utwory poruszają zarówno globalne problemy cywilizacyjne, jak i jednostkowe dylematy dnia powszedniego.

POMAHЫ / POWIEŚCI:
1895 - Каприз Олмэйра / Szaleństo Almayera (Almayer's Folly)
1896 - Изгнанник / Wyrzutek (An Outcast of the Islands)
1897 - Негр с «Нарцисса» / Murzyn z załogi „Narcyza” (The Nigger of the „Narcissus”)
1900 - Лорд Джим / Lord Jim
1901 - Наследники / Spadkobiercy (The Inheritors)
1902 - Сердце тьмы / Jądro ciemności (Heart of Darkness)
1903 - Романтичность / Przygoda (Romance)
1904 - Ностромо / Nostromo
1907 - Тайный агент / Tajny agent (The Secret Agent)
1911 - На взгляд Запада / W oczach zachodu (Under Western Eyes)
1913 - Случай / Gra losu (Chance)
1915 - Победа / Zwycięstwo (Victory)
1917 - Теневая черта / Smuga cienia (The Shadow Line)
1919 - Золотая стрела / Złota strzała (The Arrow of Gold)
1920 - На отмелях / Ocalenie (The Rescue)
1923 - Корсар / Korsarz (The Rover)

1924 - Природа одного преступления / Charakter przestępstwa (The Nature of a Crime) – Роман издан посмертно / wydanie pośmiertne
1925 - Ожидание / W zawieszeniu (Suspense) – Роман издан посмертно / powieść nieukończona, wydanie pośmiertne
1928 - Сестры / Siostry (Sisters) – Роман издан посмертно / powieść nieukończona, wydanie pośmiertne


ДРАМЫ / DRAMATY:
1913 - Завтра / Jutro (One Day More)
1923 - Смеющаяся Анна / Anna Śmieszka (Laughing Anne)
1923 - Тайный агент, драма в четырех действиях / Tajny Agent, dramat w czterech aktach (The Secret Agent, a Drama in Four Acts)


МЕМУАРЫ И ЭССЕ / WSPOMNIENIA I ESEJE:
1906 - Зеркало морей / Zwierciadło morza (The Mirror of the Sea)
1912 - Мемуары / Ze wspomnień (A Personal Record)
1921 - Письма / O życiu i literaturze (Notes on Life and Letters)
1926 - Эссе / Ostatnie szkice (Last Essays)


РОМАН И ПОВЕСТИ / NOWELE I OPOWIADANIA:
1898 - Рассказы о беспорядках / Opowieści niepokojące (Tales of Unrest):
1897 - Караин: Воспоминание / Karain, wspomnienie (Karain: A Memory)
1896 - Идиоты / Idioci (The Idiots)
1897 - Аванпост прогресса / Placówka postępu (An Outpost of Progress)
1897 - Возвращение / Powrót (The Return)
1897 - Лагуна / Laguna (The Lagoon)
1902 - Юность / Młodość (Youth)
1902 - Сердце тьмы / Jądro Ciemności (Heart of Darkness)
1902 - Конец рабства / U kresu sił (The End of the Tether)
1903 - тайфун и другие повести / Tajfun i inne opowiadania (Typhoon and other stories):
1901 - Тайфун / Tajfun (Typhoon)
1901 - Эми Фостер / Amy Foster
1901 - Фальк / Falk
1902 - Завтра / Jutro (Tomorrow)


1908 - Шесть рассказов / Sześć opowieści (A Set of Six):
1904 - Гаспар Руис / Gaspar Ruiz
1906 - Информатор / Donosiciel (The Informer)
1906 - Зверюга / Bestia (The Brute)
1905 - Анархист / Anarchista (An Anarchist)
1908 - Дуэль Pojedynek (The Duel: A Military Story)
1908 - Граф / II Conde


1912 - Рассказы о суше и море / Między lądem a morzem (Twixt Land and Sea):
1910 - Улыбка фортуны / Uśmiech fortuny (A Smile of Fortune)
1909 - Тайный сообщник / Tajemny wspólnik (The Secret Sharer)
1910 - Фрейя Семи Островов / Freja z Siedmiu Wysp (Freya of the Seven Isles)


1915 - Среди течений / Wśród prądów (Within the Tides):
1914 - Плантатор из Малаты / Plantator z Malaty (The Planter of Malata)
1911 - Партнёр / Wspólnik (The Partner)
1913 - В харчевне двух ведьм / Gospoda dwóch wiedźmin (The Inn of the Two Witches)
1914 - Всё из-за долларов / Dla dolarów (Because of the Dollars)

1925 - Повести о слухах / Opowieści zasłyszane (Tales of Hearsay):
1915 - Душа воина / Dusza wojownika (The Warrior's Soul)
1910 - Князь Римский / Książe Roman (Prince Roman)
1916 - История / Opowieści (The Tale)
1922 - Чёрный штурман / Czarny oficer (The Black Mate)