PL | RU
Festiwal Josepha Conrada-KorzeniowskiegoDIALEKTYKA ŚWIATŁA I CIEMNOŚCI W PROZIE JOSEPHA CONRADA-KORZENIOWSKIEGO

Prelegent: Dr Monika Malessa-Drohomirecka
Prowadzący: Dr Grzegorz Szymczak
Miejsce: Kino „Iluzjon”, Moskwa
Data: 26 maja, godz. 16:00
Referat porusza kilka istotnych dla Conrada zagadnień: usytuowania człowieka w świecie, wewnętrznych sprzeczności jego natury i wyborów moralnych, jakie podejmuje. Nawiązuje także do polskiego pochodzenia pisarza, jego dramatycznych losów i złożonej tożsamości.


JOSEPH CONRAD O ROSJI I ROSJANACH

Prelegent: Dr Monika Majewska
Prowadzący: Dr Grzegorz Szymczak
Miejsce: Kino „Iluzjon”, Moskwa
Data: 26 maja, godz. 18:30
W wystąpieniu przywołane zostaną wypowiedzi Conrada na temat Rosji, ze wskazaniem na czynniki warunkujące stosunek pisarza do tego kraju, a także jego komentarze dotyczące pisarzy rosyjskich (Dostojewskiego, Tołstoja, Turgieniewa). Znajdzie się w nim również krótkie omówienie ukazania przezeń postaci Rosjan, m.in. w Jądrze ciemności i Tajnym agencie. Najwięcej uwagi poświęcone zostanie powieści W oczach Zachodu – utwór ten stanowi najobszerniejszy komentarz na temat Rosji i jej mieszkańców, jaki wyszedł spod pióra pisarza.


WOLNI I ZDETERMINOWANI - BOHATEROWIE PROZY CONRADA

Prelegent: Prof. Dr hab. Anna Marta Szczepan-Wojnarska
Prowadzący: Dr Grzegorz Szymczak
Miejsce: Kino „Iluzjon”, Moskwa
Data: 28 maja 2017, godz. 16:00
Bohaterowie prozy Conrada oscylują w wymiarze dwóch porządków: porządku przyczynowo skutkowego (teleologicznego) i porządku deterministycznego. Niewątpliwe odnaleźć można w tym schemacie echa dyskursu współczesnej mu epoki, niemniej porządek teleologiczny wielokrotnie ulega dyskredytacji, czy są to „wielkie plany” Kurtza w Jądrze ciemności, „lepsze czasy” mające nadejść po rewolucji na Costaguanie (Nostromo), interesy Axela Heysta (Zwycięstwo), czy wreszcie osobisty rozwój Winnie Verloc (Tajny agent). Myślenie przyczynowo skutkowe jako plan działania okazuje się być myśleniem nieracjonalnym, skoro nieustannie bezbronnym wobec przypadkowości zdarzeń. Natomiast zdeterminowanie może stanowić szansę na wydobycie swej jednostkowej tożsamości wobec tego, czego zmienić ona nie może. Według Bertranda Russella, Conrad reprezentuje w swojej prozie tradycję upatrującą źródeł dyscypliny w osobistej, wewnętrznej decyzji, postanowieniu, natomiast gardzi zarówno brakiem dyscypliny, jak i jej narzucaniem z zewnątrz. Tylko ta wewnętrzna decyzja sprawia, że dyscyplina staje się narzędziem samodoskonalenia i drogą wolności.


SMUGA CIENIA JOSEPHA CONRADA W INTERPRETACJI ANDRZEJA WAJDY
Prelegent: Dr Viktor Simakow
Prowadzący: Artur Zaborski, dziennikarz
Miejsce: Kino „Iluzjon”, Moskwa
Data: 29 maja 2017, godz. 18:00
Smuga cienia to obraz nietypowy spośród filmów Andrzeja Wajdy. Scenariusz powstał w oparciu o morskie opowieści Josepha Conrada. Wajda wykorzystał bliskie sobie tematy – tożsamości młodego człowieka, formowanie charakteru, pokonywanie przeciwności losu, samopoznanie. Reżyser koncentrując się na jednym bohaterze tworzy film oparty na dialogu wewnętrznym, introspekcji i subiektywnym widzeniu samego siebie.


POLSKIE KORZENIE I EWOLUCJA POGLĄDÓW JOSEPHA CONRADA
Prelegent: Dr Daniel Fogel
Miejsce: Biblioteka Literatury Zagranicznej
Data: 11 grudnia, godz. 18:30


KREATYWNOŚĆ JOSEPHA CONRADA: W POSZUKIWANIU NOWEGO CZŁOWIEKA
Prelegent: Prof. VM Tolmachev
Miejsce: Biblioteka Literatury Zagranicznej
Data: 12 grudnia, godz. 18:00


POLSKI ROMANTYZM W TWÓRCZOŚCI JOSEPHA CONRADA
Prelegent: Dr Karol Samsel
Miejsce: Kino Iluzjon
Data: 12 grudnia, godz. 19:00