PL | RU
Festiwal Josepha Conrada-Korzeniowskiego
O Josephie Conradzie w moskiewskim kinie „Iluzjon”.

Drugi dzień festiwalowych zmagań za nami. Jesteśmy po projekcji dwóch filmów: Powtórka z Conrada Filipa Bajona oraz Tajny agent reżyserii Krzysztofa Zaleskiego. Za nami również prelekcje dotyczące twórczości Josepha Conrada-Korzeniowskiego, które wygłosiły Dr Monika Majewska i Dr Monika Malessa-Drohomirecka.

Uczestnikom projektu szczególnie przypadł do gustu temat traktujący o stosunku Conrada do Rosji i Rosjan, autorstwa Dr Moniki Majewskiej. Pisarz bowiem pomimo wielkiej sławy Dostojewskiego, również w Anglii, nie miał o nim zbyt dobrego zdania, uważał jego dzieła za "zbyt rosyjskie", za co zresztą wielokrotnie oskarżano go o rusofobię. Nie jest to jednak poparta teoria, co w swoim wystąpieniu bardzo starała się udowodnić Dr Majewska. Niewątpliwie Conrad miał nie najlepsze wspomnienia z rosyjskim systemem politycznym, który skazał jego rodziców na wygnanie, a co za tym idzie przedwczesną śmierć matki i ojca. Nie jest on jednak przeciwnikiem samych Rosjan, zachwyca się bowiem twórczością Turgieniewa, a spora gruba rosyjskich bohaterów pojawiających się w jego utworach ukazywana jest bez uprzedzeń. A zatem, Rosjanie jako tacy, często postrzegani jako ofiary represyjnego systemu, nie budzą awersji pisarza. Budzi ją natomiast Rosja, której Conrad nie może zaakceptować z powodu jej braku praworządności i poszanowania elementarnych swobód obywatelskich – jego wrogość wobec Rosji ma więc bardzo konkretne, racjonalne przyczyny1. Rosjanie z wielkim zaaferowaniem wysłuchali referatu, a dyskusja trwała jeszcze na długo po jego zakończeniu.

Również Dialektyka światła i ciemności w prozie Conrada zyskała swoich zwolenników. Dr Malessa-Drohomirecka z wielkim pietyzmem, popierając swoją tezę wieloma cytatami z tekstów i wypowiedzi Pisarz, przedstawiła uczestnikom jak Conrad w swoich utworach posługuje się relacją światła i ciemności dla określenia istoty ludzkiego bytu, a co za tym idzie usytuowania człowieka w świecie, wewnętrznych sprzeczności jego natury oraz wyborów moralnych. Referat nawiązywał również do polskiego pochodzenia Pisarza, jego losów i złożonej tożsamości, czego Rosjanie z chęcią się dowiadywali.

A już dzisiaj do moskiewskiego kina „Iluzjon” zapraszamy na film animowany Caracas, reż. Anny Błaszczak oraz etiudę studencką Jutro, Dariusza Gajewskiego, po których nastąpi wspólne poszukiwanie Conrada i jego przekonań we współczesności podczas DEBATY polsko-rosyjskich literatów!

Zapraszamy również na projekcję filmu dokumentalnego Conrad, reżyserii Tomasza Kamińskiego o Józefie Korzeniowskim, wybitnym pisarzu polskiego pochodzenia tworzącym po angielsku. Na film składają się wypowiedzi znawców literatury, które przeplatają się ze zdjęciami miejsc związanych z jego życiem. Projekcja filmu w kinie „Iluzjon” o godz. 19:00.

1Cytat z wystąpienia Dr Moniki Majewskiej, Joseph Conrad o Rosji i Rosjanach, Moskwa 26.05.2017 r.