PL | RU
Festiwal Josepha Conrada-Korzeniowskiego
Podczas Festiwalu Josepha Conrada w Moskwie, który rozpocznie się już 25 maja w kinie „Iluzjon” stworzymy niepowtarzalną okazję do bliższego poznania patrona naszego festiwalu. Jego sylwetkę przybliżą wybitni conradyści z Polski oraz literaci rosyjscy.

Już dziś zapraszamy na prelekcję Dr Moniki Majewskiej, mgr filologii rosyjskiej i filologii angielskiej, autorkę rozprawy doktorskiej pt. Dostojewski w utworach politycznych Conrada. Dr Majewska jest pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Studiów Conradoznawczych Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wygłaszała referaty poświęcone rosyjskim i polskim kontekstom twórczości Conrada na międzynarodowych konferencjach naukowych organizowanych w Polsce, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Francji, na Ukrainie i Słowacji.

Spotkanie z Dr Moniką Majewską odbędzie się 26 maja w moskiewskim kinie „Iluzjon” o godz. 18:30. Prelegentka, w swoim referacie: Joseph Conrad o Rosji i Rosjanach, zajmie się tematem wypowiedzi Conrada na temat Rosji, ze wskazaniem na czynniki warunkujące stosunek pisarza do tego kraju, a także jego komentarze dotyczące pisarzy rosyjskich (Dostojewskiego, Tołstoja, Turgieniewa).

Wystąpieniu będzie towarzyszył pokaz spektaklu telewizyjnego, reżyserii Krzysztofa Zalewskiego, pt. Tajny agent, na podstawie powieści Josepha Conrada, o tym samym tytule.

powrót do aktualności