PL | RU
Festiwal Josepha Conrada-Korzeniowskiego
Dr Monika Malessa-Drohomirecka

Monika Malessa-Drohomirecka to doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Polonistyki, na którym otrzymała tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa. Przez wiele lat związana współpracą z redakcjami: ”Nowe Książki” i ”Topos”. Ponadto publikowała teksty w ”Midraszu”, ”Tygodniku Powszechnym”, ”Ruchu Literackim” i ”Zeszytach Filozoficznych”. Jest autorką wykładów literackich poświęconych twórczości Josepha Conrada oraz innych pisarzy I połowy XX wieku oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Conradowskiego. Autorka zbioru interpretacji wybranych utworów polskiej literatury XX wieku pt. W poszukiwaniu prawdy o człowieku. Obecnie czeka na druk książki: Konwencje. Stereotypy. Złudzenia. Relacje kobiet i mężczyzn w prozie Josepha Conrada.

Dr Monika Malessa-Drohomirecka będzie Gościem Festiwalu Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Moskwie i zaprezentuje uczestnikom projektu referat pt. Dialektyka światła i ciemności w prozie Josepha Conrada. Wykład porusza kilka istotnych dla Conrada zagadnień: usytuowania człowieka w świecie, wewnętrznych sprzeczności jego natury i wyborów moralnych, jakie podejmuje. Nawiązuje także do polskiego pochodzenia pisarza, jego dramatycznych losów i złożonej tożsamości.

Zapraszamy na prelekcję wybitnej conradystki już w piątek, 26 maja 2017 r. o godz. 16:00 do kina „Iluzjon” w Moskwie, po której odbędzie się projekcja filmu dokumentalnego reżyserii Filipa Bajona Powtórka z Conrada (1991) oraz spotkanie z Dr Moniką Malessą Drohomirecką.